top of page
Homepage_banner.png

Events

< Back
Pint of Science 2024 (Day1)

13 May 2024

CoreBeer

Pint of Science 2024 (Day1)

ພວກເຮົາກັບມາແລ້ວ! 


ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງເທດສະການ Pint of Science ລະດັບໂລກປະຈຳປີ2024 ໄປກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່ຮ້ານຄໍເບຍ! ເພີດເພີນໄປກັບການສົນທະນາວິທະຍາສາດຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈເປັນເວລາສອງຄືນຮ່ວມກັບບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ກ່ຽວກັບເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ຢູ່ໃນດິນຕາຍຈົນເຖິງການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ກ່ຽວກັບການອະນຸຮັກສັດປ່າຈົນຮອດພະລັງງານສີຂຽວ. ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຍັງມີເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ທ່ານຟີອີກດ້ວຍ. ມາຮ່ວມມ່ວນຊື່ນນຳພວກເຮົາໄດ້ໃນວັນຈັນ ທີ 13 ແລະ ວັນອັງຄານ ທີ 14 ພຶດສະພານີ້.


ກົດທາງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

We’re back!


Join us at Corebeer to celebrate the global Pint of Science festival 2024!

Enjoy two nights of fascinating science-themed talks from researchers across Laos – from a deadly soil bacteria to space exploration, and from wildlife conservation to green energy. Entry is FREE and includes a free drink.  Join us on Monday 13th and Tuesday 14th May.


Click below for more details.

noun-location-1755662.png

Corebeer, Rue Thadeua, Vientiane, Laos

noun-calendar-6742045.png

13 May 2024

noun-clock-3818857.png

ງານເລີ່ມເວລາ 18:00 (ເລີ່ມເຂົ້າງານໄດ້ເວລາ 17:30)

Starting 6pm (doors open 5.30pm)

noun-kip-4787851.png

ເຂົ້າຮ່ວມຟຼີ

Free entry

Anabel Lopez Perez

A Scientific Approach For Elephant Reproduction in Laos

Anabel Lopez Perez

Head of Research and Education, Elephant Conservation Center

There are around 800 elephants left in Laos. One of the main issues relating to elephants in the country is the low birth rate within an aging population. With only 2 births for 10 deaths every year, it is of the utmost importance to breed elephants for conservation purposes.

ປະເທດລາວມີຊ້າງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ພຽງແຕ່ 800 ໂຕ. ສາເຫດຫຼັກໆແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການເກີດທີ່ຕ່ຳ ໃນກຸ່ມຊ້າງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ. ໃນແຕ່ລະປີອັດຕາການເກີດມີພຽງແຕ່ 2 ໂຕ ກົງກັນຂ້າມ ອັດຕາການຕາຍແມ່ນສູງເຖິງ 10 ໂຕ. ສະນັ້ນ ການປະສົມພັນຊ້າງເພື່ອການອະນຸລັກຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ.

Sinongpheng Bouphanouvong

Energy Efficiency and Conservation in Laos

Sinongpheng Bouphanouvong

New Zealand-ASEAN Renewable Energy Facility

Although energy efficiency and conservation (EE&C) in Laos is at an early stage and lagging other ASEAN countries, it has the potential to make an important contribution to the country's Nationally Determined Contributions (NDCs) to combat climate change. As such, the government of Laos issued the National Policy on EE&C in 2016 with a target of achieving a 10% reduction in energy consumption by 2030 as compared to BAU scenario, and the NZ Facility provided technical assistance to Laos to implement this policy.

ເຖິງແມ່ນວ່າການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການອະນຸລັກພະລັງງານ (EE&C) ໃນລາວຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຍັງລ້າຫລັງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ແຕ່ກໍຍັງມີທ່າແຮງສຳຄັນປະກອບສ່ວນຕໍ່ວຽກງານແຫ່ງຊາດ (NDCs) ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ມາຮ່ວມຮັບຟັງທ່ານສີນົງເພັງ ເຜີຍແຜ່ເຖິງວິທີການທີ່ໂຮງງານພະລັງງານທົດແທນນິວຊີແລນ-ອາຊຽນ ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ EE&C ເພື່ອບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານລົງ 10% ໃນປີ 2030.

Phonphachanh Sengmanikham

Unraveling Fish Welfare in the Mekong River

Phonphachanh Sengmanikham

WWF Laos

Discover the vital importance of the Middle Lower Mekong River Basin, home to 560 fish species facing threats from climate change and human activity. Join us for a groundbreaking talk on fish welfare research in Laos.  Explore our project aiming to understand the link between environmental degradation by demonstrate proof of concept that focuses on identification of indicator fish species and understanding the stress levels and growth rates of these species through scale analysis. 

ມາຄົ້ນພົບສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕອນກາງ ເຊິ່ງເປັນບ້ານຂອງປາຈຳນວນ 560 ສາຍພັນ ທີ່ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງຄົນ. ຮ່ວມສົນທະນາຕໍ່ກັບການສຶກສາກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການຂອງປາໃນລາວທີ່ແນ່ໃສ່ເຂົ້າໃຈເຖິງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຊຸດໂຊມ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການກໍານົດຕົວບົ່ງບອກສາຍພັນປາ, ເຂົ້າໃຈລະດັບຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງສາຍພັນປາເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການວິເຄາະການປະເມີນອັດຕາສ່ວນ.

bottom of page